Persondata- og cookiepolitik


For at sikre en tryg købsoplevelse hos mariegjessing.dk kan du her finde information om hvordan vi indsamler data, hvordan disse benyttes samt hvordan dine data bearbejdes. Når du godkender mariegjessing.dk's købsvilkår godkender du ligeledes vores generelle cookies og privatlivspolitik. Vi gør alt for at sikre en klar gennemskuelighed. 

1. Vi er dataansvarlige - hvordan kan du kontakte os?

Marie Gjessing
Haderslevgade 29, 4. tv.
1671 København

mg@mariegjessing.dk
Tlf. 2870 7310
CVR 3299 0045

Ved at benytte mariegjessing.dk accepterer du, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik. Desuden er vi opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af dine personlige oplysninger.

2. Formålet og retsgrundlaget for behandlingen af dine persondata

Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads. Som hovedregel kan du tilgå hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv. mariegjessing.dk har dog brug for visse personoplysninger for at kunne handle med dig og levere nyheder og andre tjenester til dig. Virksomheden indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige.

3. Kategori af personoplysninger

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os for at sende varen afsted til dig: Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse. 

Virksomheden indsamler ikke personhenførbare oplysninger om dig fra tredjemand og opbevarer ikke informationer om betalingsmidler, fx kortnumre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende. 

4. Modtagere eller kategori af modtagere

Det er kun virksomheden der anvender personoplysninger, som vi har om vores kunder. mariegjessing.dk har retningslinjer for hvem der har adgang til disse. Udelukkende online shops ansvarlige og de pakkeansvarlige.

Derudover kan ansvarlige for kundeservice tilgå informationerne med henblik på at hjælpe kunder med spørgsmål om levering, produkter mv. 

5. Opbevaring af personoplysninger

mariegjessing.dk opbevarer personoplysninger der registreres hos mariegjessing.dk  og opbevares i fem år til økonomi mæssige sammenhæng. Hvorefter oplysningerne slettes.

Data som skal bruges til at sende en ordre, som er afsluttet, og hvor dataene ikke længere er nødvendig, slettes efter 14 dage.

6. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har altid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger som vi har registreret om dig samt enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. 

Hvis du ønsker at modtage disse eller trække dit samtykke tilbage, skal du kontakte os på mg@mariegjessing.dk

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det i så fald først virkning fra dette tidspunkt. 

Du kan altid få tilrettet ukorrekte oplysninger.

7. Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesreglerne har en registreret en række rettigheder i forhold til virksomhedens behandling af personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

7.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række andre oplysninger.

7.2.Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

7.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

7.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen – må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

7.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

7.6. Ret til at transmittere

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

8. Klage til datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

9. Hvem videregiver vi personoplysninger til?

Personoplysninger afgivet ved mariegjessing.dk videregives kun til:

  • virksomhedens interne afdelinger
  • udvalgte og betroede tredjemænd, der kan benytte dine personoplysninger med henblik på at levere
  • varer eller serviceydelser, som du har bestilt
  • forretningspartnere med henblik på at registrere og vedligeholde din brugerkonto.